Jak se bude v příštích 30 letech rozvíjet česká energetika?

Posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)

Proces posuzování vlivů Státní energetické koncepce na životní prostředí se blíží k závěru. Jeho výsledkem bude tzv. stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů návrhu na životní prostředí, bez nějž vláda nemůže koncepci finálně schválit. Stanovisko musí zohledňovat připomínky předložené veřejností v průběhu posuzování.

Všechny potřebné dokumenty a informace k hodnocení Aktualizace státní energetické koncepce České republiky najdete v informačním systému CENIA.

Další podrobnosti o procesu SEA a možnostech zapojení občanů naleznete zde

Přečtěte si celá znění vyjádření nevládních organizací k oznámení SEA Aktualizace státní energetické koncepce:

Arnika, Calla, CDE, Frank Bold Society, Greenpeace, Hnutí DUHA, Jihočeské matky