Jak se bude v příštích 30 letech rozvíjet česká energetika?

Koncepce neřeší problém klimatických změn

Aktuální návrh Státní energetické koncepce počítá pouze s velmi mírným poklesem emisí skleníkových plynů a razantnější opatření na ochranu klimatu odkládá za rok 2040. Ignoruje tak nejen platnou národní klimatickou politiku, strategické dokumenty EU, ale také nejnovější propočty Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Panel spočítal, kolik oxidu uhličitého si lidé mohou dovolit vypustit, aby proměnu globálního klimatu udrželi v přijatelných mezích: do konce století jde o zhruba 1000 gigatun. Se současným tempem růstu emisí ale tento celosvětový uhlíkový rozpočet vyčerpáme už během 20 až 30 let. Proto moderní energetické koncepce států jako je Německo, Dánsko nebo Velká Británie vycházejí z omezeného uhlíkového rozpočtu – jinými slovy řeší, jak zajistit dostatek energie pro své občany, aniž by do atmosféry přidávaly víc emisí, než je jejich spravedlivý díl.

 

Česká republika patří s 12 tunami oxidu uhličitého na obyvatele a rok k evropským i světovým rekordmanům v emisích skleníkových plynů. Pro srovnání: USA vypouští přes 17 tun na hlavu, Německo nebo Velká Británie kolem deseti, průměr EU je 7,5 tun a Číňané se s 7,2 tunami blíží evropskému průměru.

Z návrhu SEK se o budoucích českých emisích nedozvíme téměř nic: u jediného grafu, který vlivy na klima uvádí, chybí základní údaje jako jsou dosažené hodnoty, podíl jednotlivých druhů skleníkových plynů nebo srovnání s dalšími platnými strategickými dokumenty. Tím je zejména Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR. K rozporům v cílových hodnotách emisí oxidu uhličitého dochází už v roce 2020: zatímco realizace energetické koncepce by vedla k vypuštění více než 100 milionů tun CO2, podle Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR by to mělo být pouze 84 milionů tun. Zpracovatel hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, firma AMEC s.r.o., v tom však nevidí zásadní rozpor.

Česká republika potřebuje vlastní širokou rámcovou shodu na svém dalším směřování. Náš dovoz ropy a plynu za nás nesníží ani Evropská unie ani Spojené státy a rovněž my sami musíme vytvořit vhodné podmínky pro nová průmyslová odvětví. Každý rok dalších odkladů nás bude stát ztrátu konkurenční výhody na mezinárodním trhu. Prosazujeme, aby jedním z nástrojů, jež vytvoří spolehlivý dlouhodobý rámec, byl nový zákon po úspěšném vzoru Velké Británie (Climate Change Act 2008). Zákon stanoví konkrétní tempo, jakým země bude v příštích desetiletích omezovat spotřebu fosilních paliv a snižovat emise. Energetická koncepce by měla říci, že by takový rámcový zákon měl začít vznikat.

Připojilo se 226 lidí