Jak se bude v příštích 30 letech rozvíjet česká energetika?

Chybí podpora obnovitelných zdrojů energie

Nesouhlasím se zastavením rozvoje čistých, domácích zdrojů energie, které snižují znečištění ovzduší, vytvářejí nová pracovní místa a nezanechávající stovky kilometrů krajiny rozorané velkorypadly povrchových dolů. Podle odborných propočtů může Česko obnovitelnými zdroji pokrýt téměř dvě třetiny současné domácí spotřeby a stát se tak méně závislým na dováženém plynu, uranu a ropě. Obnovitelná elektřina bude u nás levnější než fosilní nejdříve za pět let, do té doby se musí být zajištěna její podpora. Požaduji, aby se v nástrojích na prosazování SEK objevil zcela konkrétní návrh účinného systému podpory obnovitelných zdrojů na nejbližší roky místo zrušených minimálních výkupních cen

 

Bez konkrétních nástrojů k podpoře obnovitelných zdrojů nebude možný jejich rozvoj ani na úrovni, se kterou počítá scénář v předložené koncepci. 

Ministerstvo průmyslu v koncepci navrhuje po roce 2015 pouze investiční podpory nebo podpory formou aukcí či tendrů na nové kapacity. Česko by tak přijalo systém podpory obnovitelných zdrojů, který jiné státy – například Velká Británie – zavrhly, protože počet skutečně realizovaných projektů byl velmi nízký. V českém prostředí by přechod na investiční podporu znamenal zvýšené riziko korupce. Zejména drobní investoři by navíc formou úvěrů a půjček obtížněji získávali finance na své projekty. Vítězem by se opět staly dominantní energetické společnosti.

S technologickými inovacemi, které zvyšují účinnost solárních článků nebo větrných turbín, klesá jejich pořizovací cena a zdárně šlapou na paty uhelné nebo atomové energetice. Podle analytiků agentury Bloomberg klesla cena fotovoltaiky za poslední tři roky o 75 procent. Právě díky stabilnímu systému podpory se cena sluneční elektřiny v Německu, Itálii nebo Španělsku již dostala pod úroveň maloobchodních cen elektřiny. Ekonomicky slibná je i větrná energie: v době, kdy chtělo ministerstvo průmyslu spouštět nový Temelín, tedy okolo roku 2025, se předpokládá, že bude větrná elektrárna skoro o polovinu levnější než energie z nových reaktorů.

Dlouhodobé možnosti větrné energie umožní produkci energie pro dva miliony domácností. Biomasa je čistým zdrojem s největšími možnostmi rozvoje v horizontu následujících čtyřiceti let. Může pokrýt polovinu českého potenciálu zelené energie (56 %) a až dvě třetiny čistého tepla. Sluneční energetika se bude rozvíjet zejména s nástupem energeticky téměř nulových domů – postupně tak zbaví rodiny, ale také menší společnosti závislosti na dodávkách elektřiny od energetických kolosů.

Domácí čisté energetické zdroje posilují nezávislost na dovozu paliv z ciziny. Jde o decentralizované zdroje s výkonem od jednotek wattů po desítky megawattů, které postupně snižují roli velkých uhelných nebo atomových elektráren. Proměňuje se tak celý trh s elektrickou energií, který přestává být ovládán jen několika dominantními společnostmi. Pokud dnes nastavíme podporu pro zelené zdroje chytře, pak budeme moci těžit my i naše děti z energetické svobody.

Připojilo se 372 lidí