Jak se bude v příštích 30 letech rozvíjet česká energetika?

O koncepci

Česká vláda bude brzy rozhodovat o směřování naší energetiky na další desítky let. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo Státní energetickou koncepci a Surovinovou politiku ČR (její příloha).

Tyto, vzájemně provázané, strategické dokumenty určí například to, zda se v České republice postaví nové bloky jaderných elektráren, kde a jakým způsobem bude probíhat těžba uhlí, uranu nebo břidlicového plynu, případně zda stát bude podporovat energetické úspory v domácnostech nebo poskytne prostor obnovitelným zdrojům energie.

Co ministerstvo v koncepcích také navrhuje?

  • Posílení role jaderné energetiky – stavbou několika atomových reaktorů v Temelíně a v Dukovanech a přípravou zcela nové jaderné elektrárny.
  • Dotování výroby elektřiny z jaderných elektráren.Pro­lomení dosud platných limitů těžby hnědého uhlí.
  • Otevření nových uranových dolů na Jihlavsku a možnou obnovu chemické těžby uranu na severu Čech.
  • Zrušení fungujícího systému podpory obnovitelných zdrojů elektřiny a utlumení jejich rozvoje.

Existuje alternativa?

Vůči vládním plánům existují alternativy, které se inspirují v moderním evropském přístupu k rozvoji energetiky. Ten je založen na využívání čistých a v místě dostupných zdrojích, vysoce energeticky efektivních technologiích a podpoře energetických úspor.

Takový přístup vede k postupnému snižování závislosti na dovozech fosilních zdrojů a také oslabení moci velkých energetických molochů, které bohužel velmi významně ovlivňují rozhodování státních institucí.

Mezi takové návrhy patří například koncepce Chytrá energie nebo Energetická [r]evoluce, které zpracovaly české nevládní organizace.

Předložené návrhy Státní energetické koncepce (SEK) a Surovinové politiky ČR se však s těmito dokumenty zcela zásadně rozcházejí.